Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує взяти участь в роботі Міжнародної наукової конференції  «Геологія і геохімія горючих копалин», присвяченої 100-річчю від дня народження  академіка  Григорія Назаровича Доленка.

Організатори конференції:

 • Національна Академія наук України
 • Інститут геології і геохімії горючих копалин
 • Наукова рада з проблеми “Геологія і геохімія горючих копалин”
 • Спілка геологів України
 • Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Місце і строки проведення конференції

Конференція відбудеться 23-25 лютого 2017р. в Інституті геології і геохімії горючих копалин (м. Львів, вул. Наукова, 3а)

Тематика конференції:

 • Нафтогазоутворення у світлі сучасних геотектонічних концепцій
 • Закономірності формування та розміщення родовищ нафти і газу
 • Теоретичні засади формування унікальних та крупних родовищ нафти і газу
 • Проблеми «сланцевого газу» в Україні
 • Перспективи нафтогазоносності Азово-Чорноморського регіону
 • Геологічна і геохімічна палеоокеанографія давніх континентальних окраїн та їх корисні копалини
 • Особливості формування і розміщення метано-вугільних родовищ
 • Геохімічні особливості осадових товщ нафтогазоносних провінцій України
 • Термобарометрія і геохімія палеофлюїдів літосфери
 • Геофізична діагностика осадових товщ
 • Розробка наукових засад енергоефективних геотехнологій переробки некондиційних покладів горючих копалин
 • Екологічні проблеми під час пошуків, розвідки та експлуатації нафтогазових родовищ

Більш детальна інформація щодо умов участі та контактна інформація тут.