Остап Семерак: Держслужбу геології та надр потрібно реформувати за моделями, що функціонують у Євросоюзі

Сьогодні, 16 травня, Міністр екології та природних ресурсів за участі фахівців та громадськості провів нараду щодо реформування надрокористування.

У вступному слові Остап Семерак проаналізував стан речей, що склався у галузі. Зокрема, Міністр зазначив: «Ресурсний потенціал надр України оцінюються від 3 до 8 трильйонів доларів, наявна розвинута видобувна та переробна промисловості, присутній вагомий потенціал досвідчених, висококваліфікованих науково-технічних працівників». 

За свідченням фахівців, в надрах України зосереджений значний вуглеводневий потенціал (більше 5 трлн. M3 газу). Але освоєння цих природних ресурсів потребує новітнього технологічного обладнання та залучення приватних інвестицій.

«Забезпечення України паливно-енергетичними ресурсами є одним з основних завдань національної економіки, без вирішення цього питання є неможливим зміцнення енергетичної безпеки держави. Для Уряду та мене особисто енергонезалежність – ключовий пріоритет. Тому пошуки та розвідка родовищ нафти і газу є першим за рівнем важливості напрямком розвитку мінерально-сировинної бази України. Водночас енергонезалежність – це і розробка та використання сучасних альтернативних джерел енергії», - підкреслив Міністр.

На його думку, вже в найближчій час щорічний приріст запасів нафти має бути доведений до 5-7 млн. тонн, газу - до 30-35 млрд.м3., тобто приріст запасів повинен у 1,5-2 рази перевищувати рівень видобутку.

Наразі підготовка ресурсної бази вуглеводнів покладена на Державну службу геології та надр України. Міністр екології піддав жорсткій критиці існуючий стан речей в цьому державному підприємстві: «В Україні понад 90% родовищ вуглеводів розвідані за державні кошти, а кількість родовищ, підготовлених до освоєння за недержавні інвестиційні кошти, є незначною. З 1999 року управління геологією України змінювалося майже кожного року, хоча сама галузь не реформувалася, що призвело до її занепаду. Не існує чіткого бачення розвитку приватно-державного партнерства, кошти бюджету часто використовуються неефективно та не в інтересах держави. Такий порядок речей більше тривати не може», - підкреслив Міністр.

Проведення невідкладних заходів з реформування геологічної галузі дозволить значно підвищити ефективність геологорозвідувальних робіт та наростити мінерально-сировинний потенціал країни, що обов’язково дасть відчутній поштовх у розвитку національної економіки. «Для виправлення стану справ необхідно реформувати систему управління геологічною галуззю та саму геологічну галузь за моделями, що функціонують у Євросоюзі, США, Канаді. Внесення змін до законодавства з метою оптимізації роботи центральних органів виконавчої влади (Державної служби геології та надр України) призведе до поліпшення інвестиційного клімату. Основною метою діяльності геологічної служби повинен бути розвиток мінерально-сировинної бази та вивчення надр України і геологічних процесів в них.

«Практика, коли цей орган перетворився на контору з видачі ліцензій, буде припинена», - зазначив Остап Семерак.

Урядовий портал