30 листопада 2015 р. за організаційного сприяння Спілки геологів України, ПВНЗ «Інститут Тутковського» та ДП «Науканафтогаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», в приміщенні ННІ «Геологічний інститут» КНУ ім. Т.Г. Шевченка відбулась лекція доктора П. Кшивця, доцента Інституту геологічних наук Польської академії наук з Варшави на тему: «Новий погляд на геологічну будову Варисцийського склачастого поясу у південно-східній Польщі та Західній Україні: результати сучасних сейсмічних досліджень спрямованих на пошуки сланцевого газу».

На лекції були присутні студенти аспіранти та профільних українських вишів, викладачі, фахівці з державних геологічних на нафогазовидобувних організацій та компанії «Шелл Україна». По закінченні лекції д-р Кшивець відповів на запитання та дав пояснення щодо практичних аспектів реалізації програми пошуків сланцевого газу у Польщі.

Коротка біографічна довідка про лектора:

Пьотр Кшивець має магістерський ступінь з геології та ступені магістра та доктора філософії з розвідувальної геофізики. Вищу освіту він здобув в Ягеллонському університеті та Гірничо-металургійній академії (AGH University of Science and Technology) в Кракові, та лондонському Імперіал коледжі.

Шістнадцять років він пропрацював в Польському геологічному інституті, а у 2012 р. д-р Кшивець став доцентом Інституту геологічних наук Польської академії наук, також у Варшаві. Він також читав лекції з геофізики/сейсмічних методів у краківському Ягеллонському університеті та університетах Варшави та Познані.

Його дослідницькі інтереси включають інтегрований аналіз геофізичних та геологічних даних, басейновий аналіз та застосування геофізичних методів в геологорозвідувальних роботах на традиційні та нетрадиційні вуглеводневі ресурси. Останні декілька років він брав участь у численних пошукових проектах на сланцевий газ у Польщі.

Він є автором і співатором більш ніж 100 статей та розділів в монографіях з незалежним рецензуванням, опублікованих в Польщі та за кордоном. Д-р Кшивець є дійсним членом Польського геологічного товариства, Американської асоціації геологів-нафтовиків (включно з комітетом AAPG з історії нафтової геології), Товариства геофізиків-розвідників (SEG), Інституту історії нафтогазової галузі та Міжнародної комісії з історії геологічних наук.

Під час зустрічі з директором ННІ «Геологічний інститу» КНУ, проф. В. Михайловим

Д-р Кшивець пояснює деталі досліджень за проектом PolandSpan
(http://www.iongeo.ru/Data_Library/Europe_and_Middle_East/PolandSPAN/)

Слухачі на лекції д-ра Кшивця

Нижче наводимо резюме доповіді.

Dr. Piotr Krzywiec, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
The eastern extent of the Variscan belt in SE Poland and W Ukraine revisited: results of recent seismic studies driven by shale gas exploration

д-р П. Кшивець, Інститут геологічних наук Польської академії наук, Варшава
“Новий погляд на геологічну будову Варисцийського склачастого поясу у південно-східній Польщі та Західній Україні: результати сучасних сейсмічних досліджень спрямованих на пошуки сланцевого газу”

Отримані нещодавно високоякісні дані сейсморозвідки СГТ у південно-східній Польщі стали основою для нових поглядів на будову та границю між Східно-Європейською платформою (СЄП) та більш молодими террейнами на південному сході. Наше дослідження було зфокусовано на вивченні двох регіональних тектноічних одиниць: (1) Радом-Красніковського блоку (РКБ) та видовженої у ПнЗ-ПдС напрямку структурної височини, де ранньопалеозойські-девонські відклади виходять під покрив пермі та мезозою, і, (2) Люблінського басейну (ЛБ), значного палеозойського осадового басейну на південно-задному схилі СЄП, що виповнений відкладами неопротерозою-карбону. РКБ відділяє ЛБ від Малопольського масиву (ММ) та Лисогірської тектонічної одиниці (ЛО), які зазвичай розглядаються як палеозойскі террейни, що були причленовані до ПдЗ окраїни СЄП. Сейсмічні дані демонструють неперервне простежування покрівлі фундамента СЕП, що занурюється з глибин 2 км на північному сході до 20 км під ПдЗ частиною РКБ. РКБ та ЛБ представляють собою систему похилих насувів північно-східної вергентності в напрямку до СЄП, разом із новоутвореними структурами, які зорієнтовані косо по відношенню до границі з фуднаментом СЕП. РКБ – це багаторівневий і потужний насувний пакет, в якому нагромаждені 10-12 км відкладів від неопротерозою(?) до девону. Передній край РКБ явлляє собою трикутну зону зустрічних підкидів, що викликають висхідне переміщення поверхні базального сколювання з границі розділу фундамент-чохол у товщу силурійських сланців. Пасивна покрівля цієї трикутної зони впливає також і на кам’яновугільні відклади. Це визначає вік насувних деформацій як варисцийський. Незначна величина насувного переміщенння, що була ретрансльована до Люблінського басейну, була поглинута помірними деформаціями післясилурійських відкладів. Фронт пошарових насувів створює Коцька розломна зона (КРЗ), яка є фронтальним насувом, яка утоврилася над щаблем докембрійського фундаменту. КРЗ можна частково розглядати як аналог дуплексних структур відомих у складчасто-насувному Передапачському форланді. Вона може бути трикутною тектонічною зоною на кшталт Апалачського плато, однак найбільші аналогії прогладаються із будовою підніжжя Канадських Скелястих гір. Переінтерпретація опублікованих тектонічних моделей для Західної України демонструє неперевність структурного стилю між РКБ та Білограй-Рава-Руським блоком вздовж простягання РКБ на південний схід. Мінімальне насування верств в РКБ та ЛБ становить 15-20 км. Цей імпульс стискання був переданий із південного заходу, що свідчить про варисцийське насування MM на окраїну СЄП. Неперевність базальної поверхні насуву між ММ, ЛО, РКБ та ЛБ є наслідком цього. Це підтверджує аналогію між західними частинами Варисцийського складчатого поясу, таких як Арденни чи Аппалачі. Дана подібність підсилюється сейсмічними матеріалами про наявність ранньодевонського, т.з. акадського неузгодження в насувних пакетах РКБ. Наші результати складають основу нової регіональної моделі фронтальних деформацій у Варисцийському орогені, які, на відміну від попередніх уявлень, в дійсності просунулись на сотні кілометрів далі на схід, і, безпречно, вплинули на окраїну СЄП.