Центр розробки родовищ вуглеводнів

Завідувач центру: Васеньова Альбіна Олександрівна

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

До складу центру входять:

Відділення розробки родовищ нафти і газу:

 • відділення розробки родовищ нафти та газу;
 • відділення видобутку та транспортування вуглеводнів.

Відділення розробки родовищ нафти та газу

Виконує такі види робіт:

 • аналітичні дослідження проблем розробки родовищ нафти і газу;
 • розроблення проектної технологічної документації з дослідно-промислової розробки та промислової розробки родовищ нафти і газу;
 • створення постійно діючих геолого-технологічних моделей (ПДГТМ) родовищ нафти і газу;
 • геолого-промисловий аналіз стану розробки родовищ нафти і газу;
 • моніторинг розробки та управління ефективністю систем розробки, прогнозування обсягів видобутку нафти і газу;
 • бізнес–планування, техніко–економічне обґрунтування коефіцієнтів вилучення вуглеводнів, економічна оцінка перспектив освоєння запасів вуглеводнів, техніко-економічна оцінка інвестиційних проектів тощо.

Основні виконані проекти (2010-2015 рр.):

 • Проект дослідно-промислової розробки першочергової ділянки нафтових покладів горизонту М-3 ніжньомайкопського комплексу родовища Субботіна (замовник – ДАТ «Чорноморнафтогаз», 2010 р.);
 • Аналіз розробки Південно-Осташковичського родовища з метою складання програми оптимізації розробки» (замовник – РУП «ПО «Белоруснефть», Республіка Білорусь, 2011);
 • Геолого-економічна оцінка запасів вуглеводнів Залужанського газоконденсатного родовища (замовник – ДК «Укргазвидобування», 2012 р.);
 • Програма нарощування видобутку нафти і газу з власних родовищ на період до 2020 року (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2012 р.);
 • Геолого-економічна оцінка запасів вуглеводнів родовища HG (Західна пустеля, Єгипет), (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2012 р.);
 • Розроблення постійно діючої геолого-технологічної моделі родовища HG (Західна пустеля, Єгипет), (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2012 р.);
 • Технологічна схема промислової  розробки нафтогазового родовища HG (Західна пустеля, Єгипет), (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2012 р.);
 • Уточнені техніко-економічні показники подальшого освоєння та розробки ліцензійного блоку Alam El Shawish East, (АРЄ), (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2012 р.);
 • Оцінка ефективності технологій підтримання пластового тиску в газоконденсатних покладах на основі гідродинамічної композиційної моделі на родовищах Національної Акціонерної Компанії «Нафтогаз України» (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2012 р.);
 • Геолого-економічна оцінка Свидницького родовища (замовник –  ДК «Укргазвидобування», 2015 р.).

Відділення видобутку та транспортування вуглеводнів

Виконує такі види робіт:

 • розроблення проектних технологічних рішень щодо техніки та технологій видобування вуглеводнів;
 • вибір об’єктів для впровадження сучасних методів підвищення вуглеводневилучення;
 • вибір технологій інтенсифікації видобування газу та нафти відповідно до геолого-технологічних умов;
 • моделювання процесу інтенсифікації видобутку вуглеводнів з прогнозуванням результатів обробки, оцінка технологічної та економічної ефективності проведених робіт;
 • дослідження ефективності методів підвищення нафтовилучення на основі побудови моделей покладів;
 • надання рекомендацій щодо застосування геолого–технологічних заходів для оптимізації роботи свердловин та їх обладнання;
 • cупервізія робіт зі спорудження, освоєння та гідродинамічних досліджень свердловин та  інтерпретація отриманих результатів;
 • проектування конструкції та траєкторії горизонтальних та багатовибійних свердловин;
 • розроблення проектних технологічних документів на створення та експлуатацію підземних сховищ газу;
 • створення постійно діючих геолого-технологічних моделей (ПДГТМ) підземних сховищ газу;
 • авторський супровід експлуатації підземних сховищ газу.

Основні виконані проекти (2010-2015 рр.):

 • Моніторинг та супервізія буріння пошукової свердловини Hamad-1 в межах суходільного ліцензійного блоку «С» емірату Аль-Фуджейра, (ОАЄ), (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2009-2010 р.)
 • Створення композиційних моделей експлуатації штучних покладів газу Глібівського і Дашавського ПСГ (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2011 р.);
 • Дослідження проблем розробки покладів нафти і газу в карбонатних колекторах та вивчення можливості впровадження новітніх технологій для підвищення їх ефективності на перспективних об`єктах  Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2011 р.);
 • Дослідження проблем розробки покладів нафти і газу в слабозцементованих теригенних колекторах майкопського комплексу та вивчення можливості впровадження новітніх технологій підвищення ефективності їх експлуатації (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2011 р.);
 • Розроблення технологій та рідин для глушіння нафтогазових свердловин з аномально низькими пластовими тисками (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2012 р.);
 • Аналіз світового і вітчизняного досвіду та перспективи використання кущового буріння зі спорудженням багатоствольних свердловин на родовищах нафти і газу України. Розроблення рекомендацій (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2012 р.);
 • Супервізія спорудження свердловин на родовищах Рунівщинської площі Будищансько-Чутівської ліцензійної ділянки (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2012-2013 рр.);
 • Удосконалення технологій кріплення нестійких колекторів родовищ вуглеводнів, які розробляються Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2014 р.);
 • Аналіз перспектив використання сучасних світових методів інтерпретації гідродинамічних досліджень свердловин та динаміки зміни показників видобутку вуглеводнів зі свердловин і надання рекомендацій з їх застосування на родовищах Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»  (замовник – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2014 р.).

Кадровий потенціал Центру розробки родовищ вуглеводнів

У Центрі розробки родовищ вуглеводнів працюють фахівці, які здобули освіту у провідних вищих учбових закладах – Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» тощо та мають відповідну кваліфікацію – гірничі інженери, геологи, геофізики, спеціалісти з економіки підприємства, інженери інших напрямків.

В Центрі працює лауреат премії президента України для молодих вчених (2007); кандидат технічних наук, старший науковий співробітник за спеціальністю «Машини нафтової та газової промисловості»; п’ять аспірантів (два – за спеціальністю «Розробка нафтових та газових родовищ», два – за спеціальністю «Геологія нафти та газу», один – за спеціальністю «Геофізика»).

Спеціальне обладнання та програмне забезпечення, яке використовується для вирішення виробничих завдань

 • Геолого–технологічне моделювання та проектування систем розробки родовищ: програмне забезпечення CMG (Сomputer Modeling Group), Shlumberger (Petrel,  Еclipse, IMEX, WinProp), Geographics.
 • Arc Viev, Arc GIS, Geopoisk, ImageDigitizer та інші;
 • Власні напрацювання Центру: програми Well trajectory planning, Data Base Gydrodym, Monitoring, Analysis.

Програмне забезпечення, розроблене ДП «Науканафтогаз», запатентоване.