Центр нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень

Завідувач центру: Вакарчук Сергій Григорович, кандидат геологічних наук, Почесний розвідник надр, член-кореспондент Української нафтогазової академії.

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Види робіт, які виконує Центр

 • Науковий супровід геологорозвідувальних робіт
 • Розробка програм регіональних геологорозвідувальних робіт
 • Складання проектів геологорозвідувальних робіт
 • Зональний прогноз нафтогазоносності
 • Локальний прогноз нафтогазоносності
 • Оцінка перспектив нафтогазоносності та ранжування площ за ступенем перспективності за методами прямих пошуків вуглеводнів
 • Рейтингова оцінка перспектив нафтогазоносності локальних структур на основі комплексу геолого-геофізичних критерів
 • Обґрунтування, розробка і науково-інформаційний супровід інвестиційних проектів з пошуку та розвідки родовищ нафти і газу
 • Літостратиграфічні дослідження, розчленування геологічного розрізу і прогноз колекторів на літофаціальній основі
 • Літофаціальні дослідження теригенних та карбонатних порід з метою оцінки перспектив нафтогазоносності
 • Аналіз промислової нафтогазоносності і оцінка колекторських властивостей продуктивних горизонтів
 • Геометризація прогнозних покладів вуглеводнів нафтогазоперспективних обєктів
 • Оцінка перспектив освоєння ресурсів сланцевого газу та сланцевої нафти
 • Оцінка перспектив освоєння ресурсів газу ущільнених алевро-піщаних порід
 • Оцінка освоєння ресурсів газу ущільнених карбонатних та карбонатно-глинистих порід
 • Підрахунок запасів нафти і газу родовищ та ресурсів нафтогазоперспективних структур
 • Експертиза приросту запасів вуглеводнів
 • Моніторинг стану та ефективності надрокористування нафтогазоносними надрами
 • Комплексна обробка-інтерпретація первинної геолого-геофізичної інформації на основі використання сучасного програмного забезпечення та технологій
 • Динамічна обробка 2D/3D сейсмічних даних зі збереженням/контролюванням амплітуд сейсмічного сигналу
 • Прогнозування характеристик геологічного розрізу на основі сейсмічних інверсій, сейсмоатрибутного та AVO/AVA-аналізу
 • Розробка та впровадження авторських алгоритмів та методичних підходів для прогнозування характеристик геологічного розрізу
 • Виявлення та підготовки до пошуково-розвідувального буріння нафтогазоперспективних об'єктів
 • Дослідно-методичні розробки з метою впровадження сучасних технологій
 • Створення та супровід цифрових геолого-геофізичних моделей нафтогазоперспективних об'єктів
 • Науково-технічний супровід зовнішньоекономічної діяльності НАК “Нафтогаз України”
 • Розробка методичних рекомендацій та нормативних документів стосовно проведення геологорозвідувальних робіт

Виконані проекти

 1. Випробування методики прогнозування ємнісно-фільтраційних властивостей колекторів у розрізі осадового чохла Прикерченського шельфу Чорного моря на основі сучасних технологій параметричного аналізу, інверсійних перетворень, AVO-аналізу 3D сейсмічних даних та гідродинамічного моделювання.
 2. Апробація приростів запасів нафти і газу, отриманих Національною   акціонерною компанією «Нафтогаз України».
 3. Уточнення та комплексна оцінка перспектив нафтогазоносності з визначенням напрямків подальшого освоєння ресурсів вуглеводнів центральної частини Каркінітського прогину на основі сучасних технологій інтерпретації 2D МСГТ сейсмічних даних минулих років.
 4. Експертна оцінка нафтогазоносності підготовлених до глибокого буріння нафтогазоперспективних об’єктів.
 5. Оперативна оцінка запасів вуглеводнів за результатами буріння пошукових свердловин (на прикладі нафтового родовища академіка Шпака).
 6. Аналіз стану надрокористування та обґрунтування доцільності отримання спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоперспективних ділянок надр.
 7. Наукове обґрунтування напрямків геологорозвідувальних робіт Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” в Східному, Західному і Південному нафтогазоносних регіонах України.
 8. Визначення перспектив освоєння ресурсів газу “сланцевих” відкладів у Східному та Західному  нафтогазоносних регіонах України.
 9. Визначення перспектив освоєння ресурсів газу ущільнених порід у Східному та Західному нафтогазоносних регіонах України
 10. Геолого-економічна оцінка перспективних на нафту та газ об’єктів.
 11. Сейсморозвідувальні регіональні дослідження МСГТ в межах українського сектору акваторії Чорного моря.

Кадровий потенціал

До складу Центру входять відділення геології нафти і газу та відділення сейсморозвідувальних оцінок.

Перелік наявного програмного забезпечення

 • ProMAX 2D/3D (Landmark) –  побудова часових та глибинних динамічних зображень досліджуваного середовища.
 • Hampson – Russell, CGG Veritas – обернене продовження характеристик поля пружних хвиль у прогнозні параметри геологічного розрізу, що вивчається.
 • DV SeisGeo  (ЦГЕ) – формування еволюційних моделей об‘єктів нафтогазоносності по геолого-геофізичних даних.
 • Geo Frame (Schlumberger) - інтерпретація даних сейсморозвідки та ГДС з побудовою комплексних геолого-геофізичних та геолого-технологічних моделей об‘єктів розробки нафти та газу, прогнозуванням фільтраційно-ємнісних властивостей порід.
 • SMT (Kingdom) – структурна інтерпретація даних сейсморозвідки.
 • Geographix (Landmark) – структурна інтерпретація даних сейсморозвідки.
 • Petrel (Schlumberger) – інтерпретація даних сейсморозвідки та ГДС з побудовою комплексних геолого-геофізичних та геолого-технологічних моделей об‘єктів розробки нафти та газу, прогнозуванням фільтраційно-ємнісних властивостей порід.
 • «Геопошук» ( УкрДГРІ) – кореляція та аналіз розрізів свердловин по комплексу промислово-геофізичних досліджень.
 • «Опіум», «Каротаж-Софт» – визначення колекторських властивостей на нафтогазонасиченості порід в розрізі свердловини.
 • ArcGis, ESRI – геоінформаційна підтримка та картопобудови. Створення геолого - технологічних моделей.