Відділення розробки нормативних документів та стандартизації

Завідувач відділення: Кучерявий Володимир Анатолійович.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Головне завдання: реалізація єдиної політики, спрямованої на розвиток та підвищення рівня стандартизації та науково-технічної інформації у нафтогазовому комплексі.

Виконуємо роботи і надаємо послуги за напрямами:

  • організація та координація діяльності щодо проведення науково-дослідних робіт у сфері стандартизації;
  • розроблення нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів для нафтогазової галузі;
  • перегляд діючих нормативних документів на відповідність чинному законодавству;
  • ініціювання скасування нормативних документів і розроблення на заміну нових;
  • адаптація нормативних документів до сучасних досягнень науки і техніки для підвищення конкурентоспроможності продукції;
  • гармонізація стандартів та кодексів усталеної практики до відповідних міжнародних та регіональних.

Наші досягнення:

За період 2004-2014 рр. по напрямку «Нормативне забезпечення нафтогазової галузі» розроблено 74 нормативних документи різних рівнів прийняття

Технічний комітет ТК 318 «Будівництво об’єктів видобування, транспортування та зберігання нафти і газу»

З метою вдосконалення національної системи стандартизації, підвищення ефективності робіт із стандартизації у сфері будівництва і промисловості будівельних матеріалів утворено на базі ДП «Науканафтогаз» ТК 318 «Будівництво об’єктів видобування, транспортування та зберігання нафти і газу» (наказ Мінрегіон України від 15.09.2015 № 230).

Кадровий потенціал

У Відділення розробки нормативних документів та стандартизації працюють фахівці, які здобули освіту у провідних вищих учбових закладах – Московському державному університеті ім. М.В.Ломоносова, Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут», Київський національний лінгвістичний університет тощо та мають відповідну кваліфікацію – математик, гірничі інженери, інженери-механіки, геологи, спеціалісти з економіки, менеджменту, інженери інших напрямків.

У Відділенні працює два аспіранти за спеціальностями «Машини нафтової та газової промисловості» та «Механізми державного управління».

Наявність великого досвіду у стандартизації та розробці нормативних документів, а також висококваліфікованих спеціалістів забезпечить швидке та якісне виконання робіт.

.