Відділення геолого-геофізичного моделювання та геолого-промислових досліджень

Завідувач відділення: Башкіров Георгій Леонідович.

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Види робіт

Підготовка та інтерпретація даних геофізичних досліджень у свердловинах (ГДС):

оцифрування даних ГДС, записаних на паперових носіях, або представлених у вигляді растрових зображень;

зшивка та ув’язка кривих методів ГДС, побудова первинних геолого-геофізичних планшетів;

детальна геолого-геофізична інтерпретація комплексу методів ГДС та побудова детальних геолого-геофізичних планшетів, побудова геолого-геофізичних профілів.

Забезпечення петрофізичним підґрунтям геолого-геофізичні, пошуко-розвідувальні робіти на нафту та газ.

Обґрунтовання підрахункових параметрів за даними геолого-промислових і промислово-геофізичних досліджень розрізів свердловин, лабораторного вивчення керну та промислового освоєння родовищ вуглеводнів.

Геолого-економічна оцінка родовищ та площ.

Забезпечення методичного супроводу проведення досліджень розрізів свердловин геофізичними методами.

Діагностика газосланцевих товщ, визначення за даними ГДС пористості, глинистості, об’ємного та вагового вмісту твердої частини органічної речовини.

Комплексний статистичний аналіз даних лабораторних петрофізичних досліджень кернового матеріалу та побудова петрофізичних моделей Керн-Керн, Керн-ГДС.

Аналіз ефективності геофізичних досліджень у свердловинах та обґрунтовання пропозицій щодо їх коригування.