Науковці ДП «Науканафтогаз» взяли участь у роботі IV Міжнародної конференції «Нафтогазова енергетика 2015»

Конференція проводилась 21-24 квітня 2015 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (м. Івано-Франківськ, Україна)

На конференції висвітлювались та аналізувались такі проблеми:

  • побудова більш ефективного шляху від досліджень до інновацій через співпрацю між країнами ЄС та Східного Партнерства у сфері енергоефективності;
  • підвищення ефективності розвідки і освоєння покладів природного газу в складних гірничо-геологічних умовах приосьової частини Дніпровсько-Донецької западини (на прикладі Семиренківського і Мачухського газоконденсатних родовищ).

На відкритті конференції з вітальним словом до її учасників та слухачів звернувся член-кореспондент НАН України, проф. Крижанівський Євстахій Іванович, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

На пленарних засіданнях ґрунтовні доповіді були зроблені Наташею Урбанчіковою (Технічний університет, Кошице, Словаччина), Геннадієм Рябцевим (НТЦ «ПСИХЕЯ», Київ, Україна), Михайлом Гончарем (Центр глобалістики «Стратегія ХХІ», Київ, Україна)  та Сергієм Касянчуком (Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Київ, Україна).

Наукову програму склали 85 усних та стендових доповідей.

На конференції було наведено результати досліджень, пов’язані з розробленням та впровадженням інноваційних технологій для нафтогазової інженерії, а також розглянуті питання щодо підготовки фахівців для нафтогазової галузі.

Від ДП «Науканафтогаз» були зроблені такі усні та стендові доповіді:

1. Васеньова А.О., Ластовецька О.В. Пріоритетні положення під час проектування та проведення дослідно-промислової розробки морських родовищ.

2. Мельник Є.А., Драчук О.Г. Отримання додаткового обсягу газу з буферної зони Дашавського ПСГ за рахунок закачування азоту.

3. Кузьменко Т.М. Синтетичне сейсмічне моделювання для визначення зон підвищеної пористості у відкладах нижньої крейди Каркінітського прогину (п-з шельф Чорного моря).

4. Багнюк М.М., Дмишко О.О., Козак Л.М.  Оцінка впливу випавшого конденсату на продуктивність свердловин у процесі зниження пластового тиску.

5. Андрейчук М.М., Дорохов М.В., Бодлак В.П. Пастки вуглеводнів у тонкошаруватих розрізах зовнішньої зони Передкарпатського прогину.

Конференція сприяла створенню та зміцненню наукових і творчих зв'язків між фахівцями і організаціями нафтогазової галузі України.

Доповідає  Мельник Є.А,. заступник  завідувача  відділу моніторингу та техніко-економічних досліджень центра розробки вуглеводнів
ДП «Науканафтогаз»