News

Презентація результатів роботи ДП «Науканафтогаз» щодо нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу під час міжнародної науково-технічної конференції

В рамках ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу – 2018», яка проходила 24-27 квітня ц. р. на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, відбувся круглий стіл на тему «Проблеми створення та забезпечення підприємств нафтогазової галузі новітнім обладнанням».

Обговорити важливі питання щодо удосконалення роботи та напрацювати подальший план дій у цьому напрямі зібрались представники провідних підприємств нафтогазової галузі: ДП «Науканафтогаз», «УГВ-Сервіс» ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта», НАК «Надра України», ДП «Завод обважнених бурильних і ведучих труб», ТОВ «Карпатнафтогазсервіс», ТОВ «РОН-ТЕХ», ТОВ Бурова компанія «Горизонти», ТзОВ «Кежуйнафтогазтех Україна», НТП «Бурова техніка» та інші провідні фахівці цієї сфери.

Під час круглого столу завідувач відділення розробки нормативних документів та стандартизації ДП «Науканафтогаз» Кучерявий Володимир Анатолійович виступив з презентацією, що висвітлювала:

  • актуальні аспекти стандартизації нафтогазової галузі; посилання;
  • розробку Інформаційного каталогу сучасних техніко-технологічних рішень у нафтогазовому комплексі.

Read more...

Запроваджуємо європейські стандарти з охорони навколишнього природного середовища.

З метою мінімізації ризиків екологічних аспектів у процесі виробничої діяльності, підвищення рівня екологічної безпеки ДП «Науканафтогаз» розпочата робота щодо впровадження у своїй діяльності міжнародних та європейських стандартів з питань управління охороною довкілля.

За результатами проведеної роботи нами підготовлено Річний звіт з охорони навколишнього природного середовища за 2017 рік та Перелік показників екологічної результативності за 2017 рік.

Запрошуємо для ознайомлення усі зацікавлені сторони.

Шановні друзі!

Щиро вітаємо працівників геології, геодезії та картографії України з професійним святом!

Геолог це не просто професія – поклик душі, вічні мандрівники, романтики, люди, які постійно в пошуку нового, незвіданого.

В цьому році Державна служба геології та надр України відзначає своє 100-річчя з дня її заснування.

З нагоди чудового ювілею та професійного свята Ваша сумлінна праця та креативні ідеї стають основою для забезпечення Енергетичної безпеки держави, у прирості запасів і ресурсів вуглеводнів і реальними відкриттями нових покладів та родовищ не тільки на території України.

У цей день хочу привітати усіх геологів – молодь, яку покликала романтика, і ветеранів, які багато років провели в польових експедиціях далеко від родинної оселі.

Бажаю усім Вам міцного здоров’я, щастя і довгих років життя.

З повагою, О. Стогній

ДП «Науканафтогаз» розроблено національний стандарт, гармонізований з міжнародним, - ДСТУ ISO 14532:2018 Газ природний. Словник термінів (ISO 14532:2014, IDT)

Розроблення національного стандарту ДСТУ ISO 14532:2018 Газ природний. Словник термінів (ISO 14532:2014, IDT) здійснювалося у співробітництві з Технічним комітетом, відповідальним за цей стандарт, ТК 133 «Газ природний» за кошти Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», з огляду на важливість та гостру актуальність упровадження в щоденну практичну діяльність Компанії одного з основоположних міжнародних термінологічних стандартів у газовій галузі.

Національний стандарт ДСТУ ISO 14532:2018 Газ природний. Словник термінів (ISO 14532:2014, IDT) прийнято наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), яке виконує функції національного органу стандартизації, від 05.02.2018 № 32. Стандарт буде чинним з 01 вересня 2018 року.

Довідка. Міжнародний стандарт ISO 14532:2014 «Natural Gas ― Vocabulary» розроблений Технічним комітетом ISO ТС 193 «Природний газ», створеним у травні 1989 року. Його завдання ― підготувати нові й актуалізувати наявні стандарти, що стосуються природного газу. Це охоплює аналізування газу, пряме вимірювання властивостей, визначання якості та простежність.
У цій сфері раніше не виконували вичерпної та єдиної систематизації визначень, позначень і скорочень, використовуваних у стандартах. Розроблення стандартів з термінологією, пристосованою до конкретних потреб, часто порушувало єдність та узгодженість між різними стандартами. Отже виникла потреба гармонізувати термінологію, використовувану в стандартах, що стосуються природного газу.
Міжнародний стандарт ISO 14532:2014 «Natural Gas ― Vocabulary» належить до серії гармонізованих стандартів, що підтримують один одного в тому, що стосується визначень понять. Відправна точка для розуміння та застосовування будь-якого міжнародного стандарту ― загальноприйнятність, що не допускає подвійного тлумачення термінів і визначень, ужитих у всіх міжнародних стандартах.
Структуру цього стандарту розроблено з такими цілями:

  • поділ на основні розділи зроблено відповідно до конкретних галузей газової промисловості. Усі визначення понять, які підпадають під такий поділ і подані в міжнародних стандартах ISO, що їх випустив ISO/TC 193, об’єднано в цих розділах. Зміст полегшує пошук конкретних термінів;
  • до багатьох визначень понять долучено примітки там, де визнано за потрібне дати поради щодо цього визначення. Примітки не вважають частиною визначення.

У національному стандарті, гармонізованому з міжнародним, подано цілком еквівалентні визначення англійською та українською мовами, та його оформлено згідно вимогами національної стандартизації. До нього також долучено довідковий додаток НА «Абетковий покажчик французьких та українських термінів», довідковий додаток НБ «Порівняльна таблиця термінів стандарту, спільних з термінами інших національних стандартів» та довідковий додаток НВ «Перелік українських національних стандартів, посилання на які є в цьому стандарті». Українські терміни та визначення понять оформлено відповідно до ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

Орієнтовний перелік надійних вітчизняних банківських установ, від яких приймаються гарантії в ході здійснення тендерних закупівель

З метою захисту від можливих недобросовісних учасників, недопущення фінансових ризиків та забезпечення належного виконання процедур закупівель ДП «Науканафтогаз» установлює вимоги до банківських установ, від яких приймаються гарантії в ході здійснення тендерних закупівель.

Вимоги до банківських установ, банківські продукти яких використовуються під час проведення закупівель підприємствами Групи Нафтогаз:

а) до вітчизняних банків:

  • банківська установа, в якій держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75 % статутного капіталу банку;
  • комерційна банківська установа, яка має довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою не нижче "uaAA". У випадку відсутності рейтингу за національною школою у банків іноземних банківських груп рейтинг материнських іноземних банківських груп від однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P має бути не нижче підвищеного інвестиційного класу (А- або вищий);
  • комерційну банківську установу не включено до переліку юридичних осіб, щодо яких державними органами України, США або країн ЄС застосовано спеціальні економічні чи інші обмежувальні санкції.

б) до іноземних банків: банк, який має кредитний рейтинг однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P не нижче підвищеного інвестиційного класу (А- або вищий).

Орієнтовний перелік надійних вітчизняних банківських установ надається (за посиланням).