Новини інституту

ДП «Науканафтогаз» розроблено національний стандарт, гармонізований з міжнародним, - ДСТУ ISO 14532:2018 Газ природний. Словник термінів (ISO 14532:2014, IDT)

Розроблення національного стандарту ДСТУ ISO 14532:2018 Газ природний. Словник термінів (ISO 14532:2014, IDT) здійснювалося у співробітництві з Технічним комітетом, відповідальним за цей стандарт, ТК 133 «Газ природний» за кошти Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», з огляду на важливість та гостру актуальність упровадження в щоденну практичну діяльність Компанії одного з основоположних міжнародних термінологічних стандартів у газовій галузі.

Національний стандарт ДСТУ ISO 14532:2018 Газ природний. Словник термінів (ISO 14532:2014, IDT) прийнято наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), яке виконує функції національного органу стандартизації, від 05.02.2018 № 32. Стандарт буде чинним з 01 вересня 2018 року.

Довідка. Міжнародний стандарт ISO 14532:2014 «Natural Gas ― Vocabulary» розроблений Технічним комітетом ISO ТС 193 «Природний газ», створеним у травні 1989 року. Його завдання ― підготувати нові й актуалізувати наявні стандарти, що стосуються природного газу. Це охоплює аналізування газу, пряме вимірювання властивостей, визначання якості та простежність.
У цій сфері раніше не виконували вичерпної та єдиної систематизації визначень, позначень і скорочень, використовуваних у стандартах. Розроблення стандартів з термінологією, пристосованою до конкретних потреб, часто порушувало єдність та узгодженість між різними стандартами. Отже виникла потреба гармонізувати термінологію, використовувану в стандартах, що стосуються природного газу.
Міжнародний стандарт ISO 14532:2014 «Natural Gas ― Vocabulary» належить до серії гармонізованих стандартів, що підтримують один одного в тому, що стосується визначень понять. Відправна точка для розуміння та застосовування будь-якого міжнародного стандарту ― загальноприйнятність, що не допускає подвійного тлумачення термінів і визначень, ужитих у всіх міжнародних стандартах.
Структуру цього стандарту розроблено з такими цілями:

  • поділ на основні розділи зроблено відповідно до конкретних галузей газової промисловості. Усі визначення понять, які підпадають під такий поділ і подані в міжнародних стандартах ISO, що їх випустив ISO/TC 193, об’єднано в цих розділах. Зміст полегшує пошук конкретних термінів;
  • до багатьох визначень понять долучено примітки там, де визнано за потрібне дати поради щодо цього визначення. Примітки не вважають частиною визначення.

У національному стандарті, гармонізованому з міжнародним, подано цілком еквівалентні визначення англійською та українською мовами, та його оформлено згідно вимогами національної стандартизації. До нього також долучено довідковий додаток НА «Абетковий покажчик французьких та українських термінів», довідковий додаток НБ «Порівняльна таблиця термінів стандарту, спільних з термінами інших національних стандартів» та довідковий додаток НВ «Перелік українських національних стандартів, посилання на які є в цьому стандарті». Українські терміни та визначення понять оформлено відповідно до ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

Оновлено перелік науково-технічної літератури та нормативних документів, які розповсюджує ДП Науканафтогаз»

Детальніше Прайс на нормативні документи і науково-технічну літературу 2018 р.
З питань замовлення та придбання просимо звертатися за телефоном: +380-44 495-77-43 або електронною поштою This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

З метою впровадження та ефективного функціонування сучасної системи управління  ДП "Науканафтогаз" затвердило Політику у сфері гігієни та безпеки праці та Екологічну політику.

Сучасні технології геологічного вивчення та промислового освоєння родовищ вуглеводнів України

ДП «Науканафтогаз» (далі - Підприємство) розпочало реалізацію заходів з популяризації Підприємства на вітчизняному ринку нафтогазових інженерно-сервісних послуг. Так, 25.01.18 у м. Львів у конференц-залі чудового готелю ATLAS DELUXE проведено науково-технічний семінар: «Сучасні технології обробки даних та моделювання під час геологічного вивчення та промислового освоєння родовищ вуглеводнів» для нафтогазовидобувних компаній Західного нафтогазовидобувного регіону. В семінарі взяли участь представники більше 10 компаній, зокрема: філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», філії ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Парі», ТОВ «Надрагаз», ДП «Західукргеологія», ТОВ «Трубопласт», ТОВ «Молтекс».

Read more...

Вітаємо колег з успішними захистами кандидатської та докторської дисертацій!

15 червня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.001.42 при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка науковий співробітник відділу проектування систем розробки родовищ нафти та газу ДП «Науканафтогаз» Кузьменко Тетяна Миколаївна успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Ефективна геолого-геофізична модель осадового чохла Каркінітського прогину для вирішення нафтогазопошукових задач» за спеціальністю 04.00.22 – геофізика.

06 квітня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.162.01 при Інституті геологічних наук НАН України головний науковий співробітник відділу геолого-промислових досліджень ДП «Науканафтогаз» Іщенко Ігор Іванович успішно захистив докторську дисертацію на тему: «Стратиграфія та умови накопичення крейдових відкладів зони зчленування Східноєвропейської платформи та Скіфської плити (український сектор) у звязку з нафтогазоносністю» за спеціальністю 04.00.09. – палеонтологія і стратиграфія.